Pumppauskeskukset
Oilon HOT BOX

HotBoxHotBox inside

 

Suodattimet, pumput ja lämmönvaihtimet samassa lämpöeristetyssä yksikössä.

 

Varmista öljypolttimesi häiriötön toiminta oikein suunnitellulla pumppauskeskuksella. Keskus huolehtii myös öljyn karkea-suodatuksesta ja esilämmityksestä sekä lisävarusteilla varustettuna se huolehtii öljyn oikeasta paineesta ja lämpötilasta. Suurikokoiset suodattimet lisäävät käyttövarmuutta ja vähentävät huoltotarvetta. Ne voidaan helposti avata ja puhdistaa. Keskuksissa on hitsattu levylämmönsiirrin, jonka levyt ovat aallotettua, haponkestävää terästä.

Oilonin Hot Box koneikko on suodatuksen ja pumppauksen osalta kaksilinjainen. Tällä varmistetaan raskasöljyjärjestelmän häiriötön toiminta. Öljyn lämmitys oikeaan viskositeettiin tapahtuu kuuman veden tai höyryn tai osittain sähkön avulla. Koneikkoja toimitetaan vakiona öljyn lämmitystehoille 500 – 2000 kg/h. Myös suurempitehoisia tai erikoisvarusteltuja koneikkoja tarjoamme asiakkaan toivomusten mukaan.

R-sarjan keskus on tarkoitettu käytettäväksi lähinnä paine-öljypolttimilla varustetuissa öljylämmityslaitoksissa. R-sarjan keskusten lisäksi valmistamme keskuksia, joissa lämmönsiirrin toimii matala- tai korkeapainehöyryllä. suurempia yksikköjä valmistamme asiakkaan toivomusten mukaan.


Oilon Hotbox - Pumppaus -ja esilämmityskeskukset