Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksella hyödynnetään lämpöpumppujen avulla tulevaa raakavettä lämmönlähteenä

22.01.2018
Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitos

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) toteutti Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksellaan pilottihankkeen, jossa hyödynnetään laitokselle tulevaa raakavettä lämmönlähteenä. Hankkeen avulla energiaa saadaan tuotettua energia- ja ympäristöystävällisemmin vähentäen CO2 –päästöjä.

Vedenpuhdistuslaitoksella Päijänteestä tuleva raakavesi puhdistetaan talousvedeksi. Ennen kuin raakavesi lasketaan vedenpuhdistamoon, sitä hyödynnetään lämmöntuotannossa. Raakaveden alhaisen lämpötilatason energiaa käytetään hyödyksi puhdistamokiinteistön lämmitykseen ChillHeat-teollisuuslämpöpumppujen avulla.

Järjestelmä sisältää kaksi Oilon ChillHeat S280-lämpöpumppua, joiden yhteislämmitysteho on noin 500 kW. Oilon vastasi lämpöpumppujen lisäksi oheisjärjestelmän toimituksesta, sisältäen kaikki komponentit sekä mekaanisen asennuksen, kaapeloinnit, sähköistyksen sekä käyttöönoton ja koulutuksen. Tulevan raakaveden lämpötila vaihtelee vuoden ajan mukaan ja järjestelmän avulla raakavedestä saadaan otettua lämpöä vielä talteen jopa alle 3 ºC lämpötilassa.

Pitkäkosken laitos on vedentuotannoltaan Suomen suurin laitos, jonka vuosituotanto on suunnilleen 45 milj. m3. Määrä vastaa noin 55 prosenttia koko pääkaupunkiseudun talousveden tuotannosta.

Viimeisimmät uutiset