Kerrostalon poistoilman lämmöntalteenotto


Lämmöntalteenottojärjestemällä hyödynnetään poistoilmanvaihdon mukana menevä, jo kertaalleen maksettu energia lämmitykseen sekä lämpimän käyttöveden tuotantoon. LTO-laite sijoitetaan katolle tai ullakon kammiohuoneeseen, jossa se ottaa poistoilman lämmön talteen ja siirtää sen putkistoa pitkin lämpöpumpulle. Lämpöpumpun avulla taloyhtiön hukkalämpö käytetään hyödyksi olemassa olevassa lämmitysjärjestelmässä, kuten kaukolämpö- ja öljylämmitysratkaisuissa. Oilon RE-lämpöpumppumalliston mallit RE 35, 42 ja 55 kW soveltuvat lämmöntalteenottokäyttöön.

 

Poistoilman lämmöntalteenotto voidaan yhdistää myös maalämpöjärjestelmään

 

 

 

 • Poistoilmasta saatavalla lämpöenergialla korvataan osa lämpökaivoista
 • Kesäaikana poistoilman avulla ladataan lämpökaivoja, jolloin lämpöpumpun COP paranee
 • Hyvä järjestelmä esim. kerrostaloissa, joissa kaukolämpö ja 7 kerrosta tai yli

 


Esimerkkilaskelma

 
 
 • Kerrostalo, lämmitystehontarve 90 kW
 • Lämmitysenergian tarve 260 000 kWh/vuosi
 • Lämpöpumppu Oilon RE 85 (83 kW)
 • Kaivoista otettava lämpöenergia 180 000 kWh/vuosi
 • Kaivoista otettava keskimääräinen teho 57 kW
 • Lämpökaivot 1640 m (8 x 205 m)
 • Poistoilmamäärä 1000 l/s
 • Poistoilmapatterin teho 25 kW
 • Poistoilmasta saatava energia 25 kW * 8760 h = 219 000 kWh

=> Lämpökaivoja tarvitaan vain 800 m (4 x 200 m) (40 W/m)
=> Parempi COP kevät-kesä-syksy (arvio 3…9 %)

 

Pyydä lisätietoja Oilonin maalämpömyynnistä, puh. 03 85 761. Tarjoamme kokonaisratkaisun yhdessä LTO-laitevalmistajan kanssa.

 

 

Älykäs lämmöntalteenotto Naavatar-järjestelmällä

  


Naavatarlogo

 Naavatar on älykäs poistoilman lämmöntalteenottojärjestelmä (LTO), joka tehostaa vanhan kerrostalon energianhallintaa.

Naavatar ottaa lämmön talteen poistoilmasta ja palauttaa sen kiinteistön lämmitykseen. Näin taloyhtiö säästää sekä energiaa että rahaa.


Naavatar

 
 • vähentää energiankulutusta
 • laskee lämmityskustannuksia
 • parantaa huoneistojen ilmanlaatua.
 


Älykäs Naavatar ohjaa, säätää ja valvoo kiinteistön lämmitystä automaattisesti. Pilvipalveluun kytketty Naavatar antaa ajantasaista tietoa taloyhtiön energiankulutuksesta ja järjestelmän toiminnasta. Taloyhtiön vastuuhenkilöt voivat reaaliaikaisesti seurata kiinteistön energiankulutusta ja lämmityskustannuksia. Helppolukuiset ja selkeät raportit voi lukea www-sivustolta tai älypuhelimen sovelluksesta. Millaisiin kohteisiin Naavatar sopii? Järjestelmä sopii kiinteistöihin, joissa on koneellinen poistoilmanvaihto. Kiinteistöt ovat erilaisia, joten jokainen kohde arvioidaan ja suunnitellaan yksilöllisesti.

 


Miten Naavatar toimii?


Naavatar on laitteistokokonaisuus, johon kuuluu:

 
 • talteenottoyksikkö
 • lämmitysyksikkö
 • kaukolämmön lämmönjakokeskus. 
 


NaavatarLTO

Katolle tai poistoilman yhteyteen asennettava lämmön talteenottoyksikkö ottaa poistoilmasta lämmön talteen ja ohjaa sen kohti lämmitysyksikköä.
Naavattaren lämmitysyksikkönä on Oilonin kotimainen poistoilmalämpöpumppu (PILP), joka muuntaa poistoilman lämmön kiinteistölle sopivaksi ja siirtää sen lämmittämään pattereita ja käyttövettä.
Lämmönjakokeskuksen tehtävänä on ottaa tarvittava lisälämpö kaukolämpöverkostosta. Kaikkia laitteita ja energiankulutusta ohjaa älykäs rakennusautomaatiojärjestelmä.


Naavatarkatolla


Vahvaa kotimaista osaamista


Oilon kuuluu kuuden talotekniikka-alan yrityksen joukkoon, jotka vuonna 2005 yhdistivät kerrostalojen lämmön talteenottoon liittyvän osaamisensa. Yhteistyön tuloksena syntyi Naavatar, älykäs lämmöntalteenottojärjestelmä, joka yhdistää vahvojen toimijoiden osaamisen ja laadukkaat laitteet valmiiksi laitteistokokonaisuudeksi. Lue lisää Naavatar-järjestelmästä www.naavatar.fi