JORDVÄRME ÄR EN EKOLOGISKT HÅLLBAR UPPVÄRMNINGSLÖSNING


Oilon är specialiserat på uppvärmningssystem och erbjuder lämpliga värmealternativ för uppvärmning av hem och fastigheter. I likhet med andra förnybara energier är jordvärme en ekologiskt hållbar uppvärmningslösning.

Vi erbjuder flera olika alternativ till uppvärmning av hem och fastigheter: Finländska Oilon–jordvärmepumpar, solfångare, olje- och gasbrännare samt hybridtillämpningar som kombinerar olika energikällor.

Jordvärmen har under de senaste åren blivit en allt populärare uppvärmningsform, eftersom den är bekymmerslös och förmånlig för användaren. Med jordvärme kan uppvärmningskostnaderna minskas till t.o.m. en tredjedel jämfört med direktverkande elvärme. Därtill är jordvärme miljövänlig, förnybar energi, som kan utnyttjas året runt. I Oilon-jordvärmepumparna kombineras dessa egenskaper med modern design, användarvänlighet och hållbarhet.

Oilon har flera decenniers erfarenhet av uppvärmning av fastigheter. Som ett finländskt företag förstår vi de exceptionellt hårda krav som de långa och kalla vintrarna ställer på värmeanordningarnas funktionssäkerhet.

 

Oilon Ground source heat pumps

Oilon - Jordvärmepumpen

Aktuellt

Läs mer

References